Eesti Vee-ettevõtete Liit

asutati 1995. a 11 vee-ettevõtte poolt. EVEL on üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELi kuulub 40 vee-ettevõtet ja 23 vee-alaga seotud ettevõtet.

EVELi eesmärgiks on kaasa aidata liidu liikmete tehnilis-majandusliku taseme tõstmisele ja ühistegevuste arendamisele, esindada ja kaitsta liikmete huve valitsemisasutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega, arendada kontakte ja koostööd Eesti ja teiste riikide vastavate organisatsioonidega. EVEL strateegia 2012-2016

EVEL ELUTÖÖ AUHINNA 2014 pälvis Illar Noot EVEL Auhinna VEETEGU 2014 pälvis Põlva veemajandusprojekt Kevade ootel Pakri. Foto: Taavi Tarkmees Laugaste pääl on jää. Foto: Taavi Tarkmees Vees on jõudu, väge ja vabaduse iha.       Foto: Taavi Tarkmees Vee oleku ja kulgemise kergus.    Foto: Taavi Tarkmees Saladuslik jõgi. Foto: Taavi Tarkmees